VELUX BFX mk06 en mk08

€ 15,00per stuk

De VELUX waterkerend en dampopen manchet type BFXverzekert een waterdichte en damp-open aansluiting tussen hetVELUX dakraam en het dakbeschot aan de buitenzijde bij alle soorten dakconstructies in dakhellingen tussen 15° en de 90°.